Kunstig intelligens hjælper Miljøstyrelsen med overvågning af havet

10-03-2020
Råstoffer

Fremover får Miljøstyrelsen hjælp fra kunstig intelligens i arbejdet med at overvåge indvindingen af råstoffer på havet.

Skib
Indvindingsfartøj ved kaj i Vordingborg Vesthavn (Foto: Gestur Leó Gíslason/colourbox.dk)

Hver dag sejler skibe rundt i de danske farvande og indvinder tonsvis af sand, grus og sten. Det er Miljøstyrelsens opgave at sikre, at indvindingen sker inden for reglerne, og nu får styrelsen hjælp.

Sammen med Deloitte har styrelsen udarbejdet et nyt IT-system, som kan overvåge og registrere indvindingen af råstoffer. 

Systemet benytter kunstig intelligens til at identificere skibenes sejlmønstre, når de indvinder råstoffer på havet. Sammenholder man de oplysninger med historiske data om råstofindvindinger, er det muligt at forudsige, hvad og hvor meget skibet indvinder.

Mere præcise data

Formålet med den nye teknologi er blandt andet at give bedre data med færre omkostninger, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Michael Dyhr Thomsen.

- Machine learning-modellen er udviklet af vores datascientister i tæt samarbejde med Deloitte, og den kommer op på over 98 procent i præcision, hvilket vi godt kan være stolte over, siger han og tilføjer:

- Formålet med digitaliseringen af overvågningen er blandt andet at kvalitetssikre vores data hurtigere, så de kan give værdi i den videre proces. 

Starter som pilot-projekt

Systemet er indtil videre et pilot-projekt, hvilket betyder, at de data, systemet genererer, alene kan anvendes som supplement. Om systemets forudsigelser på et tidspunkt helt kan erstatte manuelle indberetninger, må tiden vise.

Når systemet er fuldt udviklet, vil det også kunne alarmere myndighederne, hvis der indvindes råstoffer uden for de udpegede indvindingsområder eller uden tilladelse.

Miljøstyrelsen forventer at arbejde videre med IT-systemet i 2020 og at gå i drift i begyndelsen af 2021. 

Gå direkte til IT-systemet (skal åbnes i Google Chrome).

Yderligere oplysninger:

Laura Addington, geolog i Miljøstyrelsen, 93 58 81 32 / Obfuscated Email

Johanna Tind, specialkonsulent i Miljøstyrelsen, 30 69 75 32 / Obfuscated Email

Obfuscated Email