Indberetning af PRTR-data for kalenderåret 2019

31-03-2020
Industri

Husk at indberette PRTR-data for kalenderåret 2019 senest den 15. april 2020.

Ifølge PRTR-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)), skal PRTR-data indberettes til tilsynsmyndigheden senest d. 15. april efter det foregående kalenderårs afslutning.

Indberetningsplatformen

Indberetningen af PRTR-data foregår på virk.dk via indberetningsplatformen der hedder ”Indberetning af PRTR-data”.

Tilsynsmyndighedens rolle

Når tilsynsmyndigheden har modtaget en PRTR-indberetning, skal de inden 4 uger lave en udtalelse. Hvis myndigheden ingen bemærkninger har til indberetningen, vil myndigheden afslutte indberetningen og udtalelsen vil kunne ses i den endelig PDF udgave. De indberettede tal sendes automatisk til Miljøstyrelsen og data samt PDF kan efterfølgende ses på Miljoeoplysninger.mst.dk.

Hvis myndigheden derimod har bemærkninger til indberetningen, sendes indberetningen tilbage til virksomheden, der tilføjer og/eller retter data. Indberetningen sendes på ny til myndigheden.

Hvordan får jeg mere at vide?

Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger om PRTR.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Thea Skafte Böttcher: mail: Obfuscated Email eller tlf. nr. +45 21 77 23 92

Hans Erling Jensen: mail: Obfuscated Email eller tlf. nr. +45 41 96 94 97

Kari Bach Nielsen: mail: Obfuscated Email eller tlf. nr. +45 20 27 18 59