Her er din nye indgang til viden om plastik

04-03-2020
Affald

Hvordan sænker vi miljøbelastningen fra plastik – og hvad kan du selv gøre? Miljøstyrelsen har samlet viden og forbrugerinformation om plastik på Plastikviden.dk.

Plastik er dårligt. Eller er det?

Et voksende fokus på plastik fra blandt andet medier, NGO’er og interesseorganisationer har medført en eksplosion i antallet af medieomtaler og opslag på sociale medier om plastik.

Nu samler Miljøstyrelsen viden og forbrugerinformation om plastik på den nye portal Plastikviden.dk. Portalen drives af Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen.

Mindre belastning af miljø og klima

Plastikviden.dk skal samle og udbrede viden om plastik til en række forskellige målgrupper. Det skal ske igennem formidling af eksisterende viden og indsamling af ny viden. Det skal blandt andet føre til et mere bæredygtigt plastikforbrug.

- Formålet med den nye portal er let og tilgængeligt at formidle aktuel og ny viden om plastik, som gør det nemt for borgere, virksomheder og organisationer at anvende denne viden i deres hverdag. Portalen er et initiativ til at sænke miljø- og klimabelastningen, så vores forbrug af plastik bliver mere bæredygtigt og cirkulært, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Anne Elisabeth Kamstrup.

Den nye portal samler viden om plastikkens vej fra råvare til genbrug og genanvendelse og henvender sig både til borgere, erhvervsliv og myndigheder.

Besøg Plastikviden.dk

Fakta:

Portalen åbner 4. marts 2020

Portalen drives af Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen.

 

Yderligere oplysninger:

Kristine Amstrup, AC-tekniker i Miljøstyrelsen. Obfuscated Email, +45 51 37 20 62