GUDP klar med 40 mio. kroner til et mere klimavenligt landbrug

02-03-2020

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram åbner for en ny pulje på ca. 40 mio. kroner øremærket til projekter, som kan gøre landbruget mere klimavenligt. Fristen for at søge er 28. maj 2020.

Hvis Danmark skal være klimaneutralt i 2050, skal landbruget bidrage ved at reducerer udledningen af klimagasser fra produktionen og ved at dyrke jorden, så den binder mere kulstof.

Derfor udbyder GUDP nu 39,4 millioner kroner i en særlig øremærket pulje, som skal støtte projekter, der skaffer ny viden og udvikler metoder og teknologi, der kan lette landbrugets klimaaftryk. Pengene kommer fra Forskningsreserven.

Penge til forskellige klimaformål

Den nye klimapulje kan støtte udviklingsprojekter inden for primærproduktionen – det vil sige landbrug og gartneri - som skaffer ny viden og udvikler teknologier, der reducerer udledningen af drivhusgasser og øger kulstofbindingen i jorden.

Puljen kan desuden støtte forskning og udvikling inden for klimatilpasning for eksempel udvikling af nye plantesorter, sædskifter og dyrkningsteknikker, der gør det muligt at producere under mere ekstreme vejrforhold med tørke, kraftige skybrud, perioder med ekstraordinært meget regn.

GUDP ser gerne samarbejdsprojekter, der styrker vidensdelingen mellem virksomheder, landmænd og forskere og eventuelt med eksperter fra andre sektorer, som kan bidrage med nye løsninger. Det er dog også muligt for enkeltvirksomheder at søge støtte.

Ansøgningerne bliver vurderet på deres forventede effekter og ud fra en helhedsbetragtning, som inddrager nyhedsværdi, relevans og projektpartnernes kompetencer.

Tilskuddets størrelse

Der kan søges om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel og til netværksprojekter. Udviklings- og demonstrationsprojekter kan søge tilskud inden for beløbsrammen 250.000 kr. til 15 mio. kr. Netværksprojekter kan søge tilskud på mindst 250.000 kr. og højst 2 mio. kr.

Kommende ansøgere kan få sparring på projektidéer ved at indsende en én-sides projektbeskrivelse til GUDP-sekretariatet: Obfuscated Email Sekretariatet stræber efter at svare inden for en uge.

Sådan søger du

• Se indkaldelsen her
Download ansøgningsmaterialet 
Download ansøgningsvejledningen 

Ansøgningsfristen er 28. maj 2020 kl. 12:00

Ansøgningsfrist

Den 28. maj 2020 kl. 12:00