Giftig alge i Limfjorden

20-03-2020
NOVANA Natur Vandmiljø

Algen er giftig for fisk og bunddyr, men ikke for mennesker. Vinterbadere skal dog udvise forsigtighed.

Motiv fra Limfjorden. Foto: Colourbox

I februar måned har Miljøstyrelsen fundet algen, Karenia mikimotoi, i Limfjorden. Det er usædvanligt at finde algen så tidligt på året, da den normalt forsvinder om vinteren og først dukker op igen sidst på sommeren.

Karenia mikimotoi er ikke observeret som giftig for mennesker. Alligevel anbefales det, at vinterbadere undlader at bade i områder med mange alger. Algens giftstof er derimod kendt for at kunne slå fisk og bunddyr ihjel, og algen har tidligere været årsag til fiske- og bunddyrsdød i bl.a. Limfjorden.

Algen blev observeret i sommeren 2019 især i området ved Løgstør Bredning. Den blomstrede kraftigt op i løbet af oktober. Masseopblomstringen varede ved i november og december, og også i februar 2020 blev der observeret relativt mange individer. Det er usædvanligt, at denne alge overvintrer, men det kan hænge sammen med den varme vinter.

Miljøstyrelsens har denne vinter målt de varmeste vandtemperaturer i overfladen i de over 30 år, man har målt. Samtidig er der målt usædvanligt høj fluorescens og klorofylkoncentration i årets første måneder, hvilket generelt indikerer en høj algeproduktion.

""
Furealgen Karenia mikomotoi i mikroskop. Algen er typisk 25-30 mikrometer i diameter. Foto: Helene Munk Sørensen, Miljøstyrelsen.

 

Fakta: Gode råd om alger og badning

Karenia mikimotoi regnes ikke som giftig for mennesker. Alligevel anbefales det, at vinterbadere undlader at bade i områder med mange alger. En tommelfingerregel siger, at man skal kunne se fødderne, når man står i vand til knæene. Ellers er der for mange alger og blandt andet mulighed for høj bakterievækst, når algerne dør og nedbrydes. Det kan også være en god idé at holde hunden væk fra vand, der er tykt af alger.