Digitale forureningsattester er en stor succes

10-03-2020
Jord

Boligkøbere og organisationer henter hvert år flere hundrede tusind jordforureningsattester, der viser, om der er registreret forurening på en grund.

Undersøgelse for jordforurening. Arkivfoto: Danmarks Miljøportal.

Det årlige antal af trukne jordforureningsattester er steget fra 250.000 til knap 900.000 på fire år. Væksten skyldes at data er blevet gjort nemmere tilgængelige af det statslige selskab Danmarks Miljøportal, der digitaliserer og frigør miljødata. Tilgængeligheden giver blandt andet større tryghed for boligkøbere.

Danmarks Miljøportal blev i 2007 oprettet som et partnerskab mellem staten, regioner og kommuner for at samle og strukturere miljødata. Det arbejde har blandt andet udmøntet sig i frit og lettilgængelige jordforureningsattester, der kan hentes øjeblikkeligt og gratis af alle parter i bolighandler.

Tidligere sendte man en besked til regionen, hvorefter en medarbejder skulle lede i et arkiv og sende attesten tilbage.

Attesterne viser, om der er registreret forurening på eller i nærheden af en grund. De informationer bruges blandt andet i forbindelse med bolighandel, samt ejendoms- og realkreditvurderinger, hvor eksempelvis ejendomsmæglere og banker kan få overblik over eventuelle risici.

Attesterne bruges primært af fagfolk, men er tilgængelige for alle gennem via blandt andet https://www.dingeo.dk/ eller https://bolighed.dk/

Besøg Danmarks Miljøportal

For yderligere information

Danmarks Miljøportal: Nils Høgsted  | Sekretariatsleder | +45 31 75 04 27 |Obfuscated Email

 

Fakta om Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem kommuner, regioner og staten. Samarbejdets formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og formidle miljødata til myndigheder og offentlighed. Miljøportalen understøtter dermed den digitale miljøforvaltning og skaber rammerne for en effektiv håndtering af miljøopgaverne i Danmark.

Danmarks Miljøportal leverer data til over 100.000 direkte brugere samt til over 100 eksterne systemer med ca. 1 million brugere.