Dieselpuljen for skrotbiler er opbrugt

11-03-2020
Affald

Der har været rift om midlerne i den nye pulje til forhøjet skrotpræmie til gamle dieselbiler.

Mere end 9.000 dieselbiler er skrottet, siden ordningen med forhøjet skrotningspræmie til ældre dieselbiler blev indført d. 24. februar. Nu er puljen brugt op.

 

Tusindvis af danskere har benyttet Miljøstyrelsens skrotningsordning for gamle dieselbiler. Den særlige ordning omfattede dieselbiler, som er indregistreret første gang før 1. januar 2006.

 

Ordningen betød, at skrotpræmien for gamle dieselbiler var midlertidigt forhøjet fra 2.200 til 5.000 kr. Midlerne blev udbetalt efter først til mølle-princippet, og der var afsat 26 millioner kroner i puljen, som nu er opbrugt.

 

Du kan læse mere om bilskrotning, og få svar på de mest almindelige spørgsmål på hjemmesiden www.mst.dk/skrotbil