Den aktuelle situation i Miljøstyrelsen

12-03-2020
Pressemeddelelse Borger

Som konsekvens af regeringens initiativer for at begrænse udbredelsen af coronasmitte, er Miljøstyrelsens medarbejdere sendt hjem fra senest fredag den 13. marts og 14 dage frem. Medarbejderne vil så vidt muligt arbejde hjemmefra og vil kunne kontaktes, ligesom man kan rette henvendelse til Miljøstyrelsen og til Miljøstyrelsens pressetelefon. Miljøinformationen vil være tilgængelig på mail.

De fleste af Miljøstyrelsens eksterne aktiviteter, herunder fysiske møder med eksterne parter, overvågningsaktiviteter og udgående aktiviteter vil være aflyst i denne periode. 

Styrelsens ledelse og medarbejdere vil herudover bestræbe sig på at opretholde styrelsens normale funktioner og at behandle sager og svare på henvendelser inden for de normale tidsfrister. Det kan dog ikke udelukkes, at situationen medfører at der kan opstå øgede sagsbehandlingstider.

Miljøstyrelsen er optaget af generelt at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og dermed bidrage til at begrænse spredningen af coronasmitte, samtidigt med at vi så vidt det overhovedet er muligt opretholder vores opgavevaretagelse.