COVID-19 og betydningen for behandlingen af notifikationer om import og eksport af affald

16-03-2020
Affald Import og eksport af affald

Som alle andre offentligt ansatte er Miljøstyrelsens medarbejdere sendt hjem af hensyn til at undgå spredning af smitte med COVID-19.

Medarbejdernes hjemsendelse betyder, at Miljøstyrelsens medarbejdere i det omfang, som det er muligt, vil arbejde hjemmefra. Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om den aktuelle situation i Miljøstyrelsen.

 

For behandlingen af notifikationer om import og eksport af affald betyder det konkret, at sagsbehandlerne i import/eksport-teamet fortsat vil modtage og behandle notifikationer. Hjemmearbejdet medfører dog nogle praktiske udfordringer, som uundgåeligt vil medføre et produktivitetstab og have konsekvenser for sagsbehandlingstiden. Der må derfor påregnes en forlængelse af sagsbehandlingstiden. Miljøstyrelsen vil prioritere behandling af sager om RDF-affald.

 

Vær opmærksom på, at Danmarks grænser pt. er lukkede. Det vil kun være muligt at krydse grænsen mellem Danmark og Tyskland ved Sæd, Kruså og Frøslev, hvis man har et anerkendelsesværdigt formål, som fx levering af varer eller tjenesteydelser. I tilfælde af overførsel af affald til eller fra Danmark skal du på forhånd afklare om behandlings-/modtageranlægget vil modtage affaldet. Giv besked til Obfuscated Email med angivelse af notifikationsnummer, hvis du som følge af lukningen bliver nødt til at anvende en anden rute end den, som er godkendt på notifikationen. Vi vil holde jer opdateret om eventuelle ændringer i status for overførsler af affald.

-

As all other public employees in Denmark, the staff of the Danish Environmental Protection Agency, has been send home in order to avoid the spread of COVID19. This means that the EPA staff will work from their homes to the extenct possible.

Notifications on shipments of waste will thus still be processed. But the effectiveness of our work will inevitably be affected. You must therefore foresee delays in the casework. The Danish EPA will prioritize notifications concerning RDF-waste.

Please be aware, that the Danish borders has been closed. It is possible to cross the border between Denmark and Germany at Sæd, Kruså and Frøslev in case of delivery of goods and services. In case of a shipment of waste to or from Denmark you must in advance confirm with the treatment-/receiving facility, that they will accept the waste. Any changes in route caused by the closed borders should be informed to Obfuscated Email. We will keep you informed of any changes in the status for shipments of waste.