Ansøgningsfristen for nye ådalsprojekter forlænges

16-03-2020
Vandmiljø

På grund af corona-situationen forlænges ansøgningsfristen til den nye tilskudsordning til helhedsprojekter. Man kan få tilskud til projekter, der holder vandet tilbage, forbedrer miljøet og forhindrer oversvømmelser af marker, veje og bebyggelse.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Fristen for at søge om tilskud til helhedsprojekter forlænges med 14 dage til den 30. april.

Tilskudsordningen er målrettet vandløb, som er særligt klimafølsomme, og hvor indsatsen både gavner natur, vandmiljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift.

Det kan være projekter, hvor rørlagte vandløb åbnes, og vandet tillades at stige op på omkringliggende marker, når det regner kraftigt. Når vandet holdes tilbage på kontrolleret vis forsinkes afstrømningen, så boliger og andre samfundsværdier beskyttes mod oversvømmelser.

Der er i alt afsat 12,1 mio. kroner til helhedsprojekter i 2020, som kan søges af kommunerne.

For at komme i betragtning til tilskud skal helhedsprojektet blandt andet leve op til følgende:

-Indsatsen skal være placeret i et vandløbssystem, hvor der enten er vedvarende eller gentagne oversvømmelser, som har haft betydelig tabsgivende skadevirkning i forhold til bebyggelse, infrastruktur og/eller dyrkningsflader. Projektet skal således reducere risikoen for oversvømmelser.

-Projektet involverer som minimum to kommuner i et vandløbssystem. Der skal være en vurderet klimatilpasningseffekt, forbedret miljøtilstand for vandløb og fremtidssikring af landbrugsdrift i de kommuner, der indgår i projektet. 

-Projektet skal omfatte mindst et af følgende to virkemidler i vandplanlægningen: restaurering af hele ådale eller etablering af miniådale med genslyngning.

Se hele beskrivelsen af ordningen og kravene her