Aflysning af riffel-, hagl- og buejagtprøver

19-03-2020
Friluftsliv Jagt og jagttegn

Aflysningen sker på grund af coronasituationen og gælder foreløbig frem til 20. april.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Som følge af den stadig mere alvorlige situation omkring coronavirus i Danmark og den risiko for smittespredning, som afholdelse af prøver og arrangementer indebærer, aflyses alle planlagte buejagtprøver, riffelprøver og haglskydeprøver, foreløbig frem til den 20. april 2020.

Miljøstyrelsen vil i samarbejde med Naturstyrelsen, Foreningen af Danske Buejægere og Danmarks Jægerforbund undersøge mulighederne for at afholde de aflyste prøver på et senere tidspunkt inden sommerferien. Men dette afhænger selvsagt af myndighedernes anvisninger, og af hvordan situationen udvikler sig i den kommende tid.

NB! Specielt for buejagtprøver

Buejægere som på grund af prøveaflysninger ikke kan aflægge generhvervelsesprøve i foråret, kan undtagelsesvist søge om dispensation til at udskyde prøven til 2. halvår 2020. Ansøgning om dispensation sendes pr. mail med angivelse af jægerID og prøvested/tidspunkt til Obfuscated Email

 Hold dig løbende orienteret om nyt på https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/,  https://fadb.dk/ og https://www.jaegerforbundet.dk/