Vejledende udtalelse om klassificering af malet metalaffald, som farligt eller ikke-farligt affald

06-05-2020
Import og eksport af affald Affald

Miljøstyrelsen offentliggør vejledende udtalelse om klassificering af malet metalaffald.

Formålet er, at vejlede de aktører, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsaffald (kommuner,
bygherrer, nedrivningsfirmaer, entreprenører m.v.) om klassificering og håndtering af metalemner,
der er malet med maling indeholdende miljøproblematiske stoffer.


Udtalelsen differentierer mellem indholdet af tungmetaller og POP-stoffer, herunder PCB, i malet
metalaffald for at afgøre om et metalemne med maling er farligt affald eller ikke-farligt affald.

 

Du kan læse nærmere om udtalelsen på vores hjemmeside eller gå direkte til den vejledende udtalelse om malet metalaffald.