Stor søgning til GUDP´s økologipulje 2020

07-05-2020

22 projekter har til sammen søgt om 130 mio. kr. til økologisk forskning og udvikling gennem GUDP´s økologiprogram Organic RDD. Der er 38 mio. kr. i puljen i 2020.

Interessen for at søge støtte til økologisk forskning og udvikling har været ekstraordinært stor i år,  hvor GUDP udbyder 38 millioner kr. i den sjette runde af programmet Organic RDD. I alt 22 projekter havde søgt om sammenlagt 130 millioner kroner fra puljen, da ansøgningsfristen udløb den 1. maj 2020.

Midlerne bliver uddelt i samarbejde med det internationale økologiforskningscenter ICROFS (International Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystemer), som koordinerer programmet.

”Vi er rigtig glade for det store og brede felt af ansøgninger, som viser den vældige iderigdom og innovative drivkraft i økologisektoren. Det understreger, at der er behov for et dedikeret økologi-forskningsprogram, som kan understøtte den fortsatte vækst og udvikling,” siger centerleder for ICROFS, Jakob Sehested.

Ansøgningerne vil nu blive grundigt vurderet, og projekterne kan vente svar sidst på året.

GUDP-støtte styrker væst i økologi-sektoren

GUDP spiller gennem økoloigiprogrammet Organic RDD en vigtigt rolle ved at fremme forskning og innovation, som er medvirkende årsag til den markante vækst og udvikling i økologisektoren. 

Dansk økologi har gennem mange år været præget af udvikling, innovation og høj vækst, og Danmark har en stærk international position på området. Det bliver bekræftet af nye tal fra Danmarks Statistik, som viser, at det samlede indenlandske økologiske detail- og onlinesalg steg med 9 pct. i 2019 til 14,1 mia. kr. Hertil kommer eksport på 2,9 mia. kr.

De økologiske projekter, som støttes af økologiprogrammet ORDD, har desuden i mange tilfælde positiv effekt på beskyttelse af klima og miljø, natur og biodiversitet, drikkevand, sundhed og dyrevelfærd og bidrager til udvikling i landdistrikterne.