Præcisering af reglerne for deadline for fremstilling, markedsføring og anvendelse af håndsprit og hånddesinfektionsmidler

04-05-2020
Biocider

Miljøstyrelsen forlænger datoen for dispensation til salg til og fra detailhandlen og anvendelse.

Dispensationsmuligheden beskrevet i Vejledning omkring lovlig markedsføring af håndsprit og hånddesinfektionsmidler betyder, at det er tilladt at fremstille og importere produkter med ethanol eller isopropanol, selvom leverandørerne ikke fremgår af artikel 95-listen i biocidforordningen indtil 30. juni 2020.

Det er tilladt at sælge produkterne til detailhandlen indtil 31. juli 2020.

Det er tilladt for detailhandlen at sælge produkterne indtil 21. september 2020. Dette omfatter kun salg til slutbrugere, herunder til anvendelse som led i erhvervsvirksomhed – ikke salg med henblik på videresalg.

Miljøstyrelsen arbejder på en liste over produkter, der er omfattet af salgsforbuddet. Det  vil afhænge af, om producenten kommer på artikel 95-listen.

Forhandlerne kan kontakte deres leverandører, hvis de er i tvivl om produkterne skal fjernes efter 21. september 2020.