Nyt projekt udvikler miljøvenligt alternativ til epoxylimning af metal til plast

13-05-2020
Kemikalier

Vand kan erstatte problematiske opløsningsmidler i limning af metal til plast, viser nyt projekt støttet af Miljøstyrelsens MUDP-program.

Behovet for at lime metaloverflader sammen med plastmaterialer er stort indenfor bl.a. byggeri, transport og medicinsk teknologi. Ofte sker sammenføjningen af disse uens materialer ved at skrue eller lime dem sammen, men mekanisk kobling med skruer kan give et rengørings- og hygiejnemæssigt problem og samtidigt øge risikoen for korrosion af de anvendte metaller. Den lim, som typisk anvendes som alternativ til mekanisk sammenføjning med skruer og bolte kan omvendt være problematisk ud fra et sundheds- og miljømæssigt perspektiv pga indhold af skadelige kemikalier.

Miljøstyrelsen har derfor via MUDP programmet givet støtte til et projekt, hvor formålet var:

-        At substituere sundheds- og miljøskadelige stoffer i en allerede kendt, alternativ teknologi til limning af metal til plast med mindre problematiske stoffer. 

-        At optimere teknologien således at den praktisk kan anvendes og udbredes på en lang række markeder i større og mindre skala og dermed potentielt erstatte sundheds- og miljøskadelige lime i et stort omfang.

I projektet har virksomheden Radisurf - i samarbejde med Teknologisk Institut og DHI simplificeret teknologien fra en tre-trins proces, som anvendte de problematiske opløsningsmidler acetonitril, methanol og dichlormethan til en to-trins proces, der i stedet anvender vand som opløsningsmiddel til gavn for især arbejdsmiljøet omkring processen. Teknologien er ydermere optimeret således at den kan foregå under betingelser, som kan opnås i de fleste virksomheder og dermed er muligheden for en bredere anvendelse af teknologien øget markant.

Læs rapporten Substitution of Organic Solvents in Production of new Adhesion Technology as an Alternative to Hazardous Gluing Processes 

 

Om MUDP-programmet

MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) yder støtte til udvikling af nye teknologier, processer og/eller tjenesteydelser inden for miljøteknologi. 
Læs mere om programmet