Tilskud til miljøforskning i Arktis

14-05-2020

25 forskningsprojekter skal gøre os klogere på blandt andet isbjørne, narhvaler og plastforurening i Grønlandshavet.

Arkivfoto: Pixabay.

Hvor mange isbjørne er der i Grønland?

Er der narhvaler nok til en bæredygtig hvalfangst ved Scoresbysund?

Hvor stort er problemet med plastaffald i Grønlandshavet?

Det er nogle af de mange spørgsmål, som 25 forskningsprojekter fremover skal søge at finde svar på med støtte fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn på i alt 30 mio. kroner gennem ordningen til Miljøstøtte til Arktis, kaldet DANCEA. Det er en miljøstøtteordning, der skal styrke indsatser til beskyttelse af arktisk miljø og natur.

I forbindelse med ansøgningsrunden for 2020 har Miljøstyrelsen modtaget 45 ansøgninger om miljøstøtte til Arktis.

DANCEA-ordningen administreres under hensyntagen til Rigsfællesskabets strategi for Arktis og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde og har til formål at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS) og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans.