Nye millioner på vej til grøn udvikling i fødevaresektoren

29-05-2020

GUDP åbner for en ny tilskudspulje på ca. 80 mio. kr. til grønne udviklings- og demonstrationsprojekter inden for hele fødevaresektoren.

Download: Ansøgningsskemaer anden runde 2020

Gode ideer til grøn udvikling i landbruget og hele fødevaresektoren får nu en ny mulighed for at opnå støtte gennem Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP.

Fra fredag den 29. maj 2020 er der åbnet for ansøgninger til en ny pulje tilskudsmidler på ca. 80 mio. kr. Ansøgningerne skal være GUDP-sekretariatet i hænde senest den 9. september 2020 kl. 12.00

Informationsmøder som webinarer

Der bliver afholdt to informationsmøder for kommende ansøgere. På grund af corona-situationen bliver begge møder afviklet som webinarer henholdsvis torsdag den 11. juni og fredag den 12. juni.

Tilmelding

Alle med GUDP-egnede projektideer er desuden velkomne til at sende en kort projektbeskrivelse til GUDP-sekretariatet, hvor sagsbehandlerne står til rådighed med kvalificeret sparring.

Beskrivelsen må højst fylde én side i en særlig skabelon, som findes på GUDP´s hjemmeside.

Alle nyheder om GUDP´s puljer, informationsmøder og ansøgningsfrister vil løbende fremgå af www.gudp.dk

 

Ansøgning til anden ordinære runde 2020

Hent ansøgningsmaterialet her

Ansøgningsfrist 9. september 2020 kl. 12.00