Nye millioner på vej til grøn udvikling i fødevaresektoren

29-05-2020

GUDP åbner for en ny tilskudspulje på ca. 80 mio. kr. til grønne udviklings- og demonstrationsprojekter inden for hele fødevaresektoren.

Download: Ansøgningsskemaer anden runde 2020

Gode ideer til grøn udvikling i landbruget og hele fødevaresektoren får nu en ny mulighed for at opnå støtte gennem Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP.

Fra fredag den 29. maj 2020 er der åbnet for ansøgninger til en ny pulje tilskudsmidler på ca. 80 mio. kr. Ansøgningerne skal være GUDP-sekretariatet i hænde senest den 9. september 2020 kl. 12.00

Informationsmøder som webinarer

Der bliver afholdt to informationsmøder for kommende ansøgere. På grund af corona-situationen bliver begge møder afviklet som webinarer henholdsvis torsdag den 11. juni og fredag den 12. juni.

Tilmelding 

Webinar den 11. juni 2020 kl. 13.30 til 15.30
Webinar den 12. juni 2020 kl. 9.30 til 11.30

Alle med GUDP-egnede projektideer er desuden velkomne til at sende en kort projektbeskrivelse til GUDP-sekretariatet, hvor sagsbehandlerne står til rådighed med kvalificeret sparring.

Beskrivelsen må højst fylde én side i en særlig skabelon, som findes på GUDP´s hjemmeside.

Alle nyheder om GUDP´s puljer, informationsmøder og ansøgningsfrister vil løbende fremgå af www.gudp.dk

 

Ansøgning til anden ordinære runde 2020

Hent ansøgningsmaterialet her

Ansøgningsfrist 9. september 2020 kl. 12.00

Tilmelding til GUDP-informationsmøder

GUDP afholder to webinarer med information om ansøgningsproceduren til anden runde 2020. 

Tilmelding her:

Webinar den 11. juni 2020
kl. 13.30 til 15.30

Webinar den 12. juni 2020
kl. 9.30 til 11.30