Ny type rottegift godkendt

18-05-2020
Vand i hverdagen Rottebekæmpelse

For første gang i 50 år kommer en ny type gift mod rotter på markedet. Miljøstyrelsen har 1. maj godkendt en ny type rottegift, som er baseret på cholecalciferol også kaldet vitamin D3.

I Danmark har rottegift de seneste 50 år været ensbetydende med en gift baseret på antikoagulanter. Nu bringes en helt anderledes type gift på markedet.

Giften baserer sig på aktivstoffet cholecalciferol, også kendt som vitamin D3.

Cholecalciferol har samme fordel som antikoagulanterne, at de først virker efter nogle dage, derfor når rotterne at æde en dødelig dosis inden de får symptomer på forgiftning. Rotter er forsigtige dyr, så hvis de inden for 7 timer får det dårligt af ny mad, så spiser de det aldrig igen.

”Cholecalciferol kan forhåbentlig styrke rottebekæmpelsen i Danmark, fordi der ikke er konstateret resistens imod giften, som det jo desværre er tilfældet med nogle af de milde antikoagulanter. Cholecalciferol kan derfor, på lige fod med de stærkeste antikoagulanter, bekæmpe de resistente rotter”, siger konsulent i rottebekæmpelse, John Ejvind Hansen fra Miljøstyrelsen.

Cholecalciferol er ligesom antikoagulanterne, desværre ikke kun giftige i forhold til rotter og mus, men ligeså giftige overfor mennesker, husdyr og vilde dyr. Der stilles derfor med godkendelsen en lang række krav til anvendelsen af rottegiften. Først og fremmest må giften kun anvendes af autoriserede bekæmpere.

Miljøstyrelsen har udsendt information om det nye bekæmpelsesmiddel til kommuner og rottebekæmpere. Meddelelsen om det nye bekæmpelsesmiddel kan ses her. 

Fakta om rottegift: De rottegifte som vi har brugt i Danmark hidtil - antikoagulanterne - dræber rotter (og mus) ved at forhindre rottens blod i at størkne og derved fremkalde indre blødninger som dræber rotten i løbet af 3-6 dage. Cholecalciferol derimod, virker som en slags vitaminforgiftning, som forårsager hypercalcæmi (forhøjet indhold at calcium i blodet), hvilket fører til at dyrene ”forkalker” og dør i løbet af 2-5 dage.

Hvis der sker en utilsigtet forgiftning med rottegift hos mennesker og dyr skal man straks søge læge eller dyrlæge. Her er dog én meget væsentlig forskel på de allerede kendte antikoagulanter og det nye cholecalciferol. Ved forgiftning med en antikoagulant kan læge eller dyrlæge umiddelbart behandle forgiftningen med en modgift i form af vitamin K.
Sådan er det ikke for cholecalciferol, her findes der ikke umiddelbart en modgift, så behandlingen er meget vanskeligere.

Cholecalciferol er ligesom antikoagulanterne ekstremt giftige og principielt uønskede i miljøet, men da der pt. ikke findes alternativer, som er virksomme over for gnavere, tillades de som bekæmpelsesmidler, fordi især rotter anses som et så alvorligt problem for folkesundheden, at det er nødvendigt at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter.