Ny rapport: Det betaler sig at sortere plastik til høj kvalitet

26-05-2020
Affald

Der er bedre økonomi i at sortere plastikaffald til en renere fraktion i Danmark end at sende blandede plastikfraktioner til udlandet, viser ny analyse.

Analysen Markeder og potentialer for dansk plastgenanvendelse gennemført af COWI for Miljøstyrelsen, der udkommer i dag, viser, at sorteringsanlæggene i Danmark kan opnå en bedre fortjeneste ved at sortere plastikaffaldet til en renere fraktion, inden det afsættes til genanvendelse.

Typisk vil sorteringsanlæggene skulle betale for at afsætte fraktioner, hvor modtageren skal sortere yderligere, mens fraktioner af rene polymerer vil kunne sælges på markedet.

Analysen peger dog på, at det fortsat vil være nødvendigt for sorteringsanlæggene at tage betaling for at modtage den blandede plastik, der indsamles fra bl.a. husholdningerne. Dette skyldes, udgifterne til transport, afskrivning på anlæg og drift overstiger salgspriserne for plastik.

Analysen er udarbejdet ved at tage udgangspunkt i den nuværende håndtering af plastikaffaldet
og bygger særligt på interviews gennemført med aktører i værdikæden for behandling af plastikaffald.

Barrierer for danske sorteringsanlæg

De interviewede aktører peger på en række barrierer for at opføre større plastiksorteringsanlæg i Danmark, bl.a.:

  • Forskellige krav og ønsker til sorteringen
  • Usikkerhed om muligheden for tilstrækkelige mængder plastikaffald til sortering på anlæggene 
  • Mulig forringelse af forretningen i sortering pga. øget konkurrence ved udbygning af sorteringskapacitet i Europa
  • Usikkerhed om rammerne for affaldshåndteringen

Usikkerheden om rammerne handler bl.a. om, at det er uvist, hvordan det kommende producentansvar på emballage, der træder i kraft 31. december 2024, vil påvirke det danske marked for sortering af plastik til genanvendelse. Endvidere kan ændringer i Basel Konventionen, som træder i kraft 1. januar 2021, påvirke eksportmuligheder for bl.a. plastikaffald.

Se analysen Markeder og potentialer for dansk plastgenanvendelse her.