Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - maj 2020

01-05-2020

I dette brev kan du læse nyt om sørestaurering, vandløbsrestaurering samt vådområde- og lavbundsordningen - herunder opfølgning på spørgsmål fra infomøderne

Du kan åbne brevet her