Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund (helhedsprojekter) - maj 2020

29-05-2020

I dette informationsbrev kan du læse om ansøgning af helhedsprojekter, få ny information vedrørende vådområde- og lavbundsordningen samt høre nyt om multifunktionel jordfordeling.

Du kan åbne brevet her