Indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata (Jupitervejledningen)

29-05-2020
Vand i hverdagen

I Danmark indberettes vandforsyningsdata til Jupiterdatabasen, som er en fælles offentlig tilgængelig database, som administreres af GEUS. Læs evt. mere på http://jupiter.geus.dk.

Formålet med vejledningen er at beskrive, hvorledes brugere af Jupiterdatabasen (den nationale database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data) opretter og registrerer anlæg samt​​​ foretager indberetning samt godkendelse af vandforsyningsdata for at sikre valide dataudtræk af råvand fra boringer og drikkevand fra kontrolsteder i vandforsyningsanlæg (vandværk, højdebeholder, ledningsnet) og ved taphaner hos forbrugere.

Vejledningen er også at finde på www.mst.dk/Jupitervandforsyningsdata, hvor det også er muligt at tilmelde sig Miljøstyrelsens nyhedsfeed.

Vejledningen erstatter "Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata" udarbejdet af den daværende By – og Landskabsstyrelse i 2010.