Flere hånddesinfektionsprodukter tilbagekaldes

07-05-2020
Biocider Industri Borger

Hånddesinfektionsprodukterne ”TOUCAN ECO”, ”TOUCAN ECA” og ”TOUCAN Aquaox” tilbagekaldes, da der mangler dokumentation for, at produkterne virker mod bakterier og vira.

Miljøstyrelsen tilbagekalder tre hånddesinfektionsprodukter fra firmaet Metroline Aps.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 6. maj 2020 påbudt virksomheden Metroline ApS straks at tilbagekalde hånddesinfektionsprodukterne ”TOUCAN ECO”, ”TOUCAN ECA” og ”TOUCAN Aquaox” til hånddesinfektion” fra forhandlere og brugere.

”Metroline har markedsført tre hånddesinfektionsprodukter med påstand om, at de er virksomme over for bakterier og vira, hvilket firmaet ikke har fremsendt dokumentation for. Derved har virksomheden fortaget vildledende markedsføring”, siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at Metroline Aps. skal udsende et tilbagekaldelsesbrev til forhandlere og brugere, som har købt produkterne inden for det sidste år fra påbudsdatoen, og efter udløbet af fristen for at efterkomme påbuddet (to hverdage), inden tre hverdage fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for at påbuddet er efterkommet.

Påbuddene er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.