Miljøstyrelsen varsler øget kontrol med regnskovstræ

04-05-2020
Skovbrug

Det får store konsekvenser for danske træimportører, hvis Indonesien slækker på kontrollen med tropisk træ til eksport.

Skov på øen Bali i Indonesien. Foto: Adam Grabek, Pexels

Bliv ved med at kontrollere jeres træ, hvis I frit vil kunne sælge det i EU.

Sådan kan man sammenfatte beskeden fra EU-Kommissionen til Indonesien, efter at Indonesien i marts varslede, at man vil slække på kontrollen med landets eksport af træ.

Nærmere bestemt vil de indonesiske myndigheder give tømmerfirmaerne frihed til at fravælge FLEGT-dokumentationen, der er sikkerhed for, at træet er lovligt fældet og ikke stammer fra illegal skovhugst og skovrydning.

Årsagen til den varslede ændring er ifølge de indonesiske myndigheder, at man vil forbedre forholdene for landets eksportvirksomheder under coronakrisen.

”De indonesiske myndigheder risikerer at gøre virksomhederne en bjørnetjeneste, hvis man slækker på kontrollen. Indonesien har lige nu en konkurrencefordel i forhold til andre lande, der eksporterer tropisk træ. Men den fordel risikerer man at sætte over styr,” siger forstfuldmægtig Lars Skovmøller Andersen fra Miljøstyrelsen.

Læs nyheden mulig ophævelse af handelsaftale med Indonesien

Det er netop FLEGT-dokumentationen, der medvirker til, at danske virksomheder normalt har nemmere adgang til træ fra Indonesien end fra andre lande. EU og Indonesien har indgået en handelsaftale kaldet VPA, (Voluntary Partnership Agreement), som forpligter indonesiske skovmyndigheder til at leve op til standarder om blandt andet bæredygtig skovdrift.

Meldingen har fået Miljøstyrelsen til advare danske træimportører om, at det fremover kan blive vanskeligere at importere træ fra Indonesien. Hvis Indonesien træder ud af VPA-aftalen, vil det være op til de danske virksomhederat kunne dokumentere, at træet er lovligt og bæredygtigt fældet.

Læs mere om FLEGT ordningen og EU's tømmerforordning