Beslutningsstøtte til vinterhvede

05-05-2020
Pesticider Landbrug

Svampesygdommen, Septoria, og bladlus kan som regel forårsage udbyttetab i vinterhvede, hvorfor behandlinger med pesticider er nødvendige. Angrebene kan dog variere mellem de enkelte år, marker og sorter af vinterhvede. Derfor er det vigtigt, at behandlingerne kan foretages efter det aktuelle behov. Hvis der behandles rutinemæssigt, er der risiko for, at der bliver udført unødvendige pestidbehandlinger.
Ny rapport undersøger muligheden for, at det nyudviklede varslings- og beslutningsstøttesystem, ’SeptoriaSIM’, kan udbygges med et bladlusemodul, så den enkelte landmand ved at bruge ’SeptoriaSIM’ kan få kvalificerede bud på nettomerudbyttet ved at bekæmpe Septoria og bladlus i hvedemarker. I projektet bag rapporten er der indsamlet data for mængden af Septoria-sporer, væksten af Septoria i vinterhvedeblade, populationsudviklingen af alle tre bladlusearter på vinterhvede og detaljerede vækstanalyser af vinterhvede under markforhold. Det er disse forhold, der løbende skal danne input til beregningerne af nettomerudbytterne ved at udføre en sprøjtning.
Det var målet med projektet at bidrage til et regionalt system, der kan give forudsigelser om de økonomiske gevinster ved at sprøjte og vise landmanden, om en given behandling er økonomisk rentabel. Resultaterne fra projektet viste, at en rutinebehandling mod sene bladlusangreb ikke var økonomisk rentabel i de to undersøgte dyrkningsår.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.