Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation til brug af sprøjtemidler og tilhørende vejledning er sendt i høring

20-05-2020
Pesticider

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt et udkast til bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler samt den tilhørende vejledning i høring med svarfrist mandag den 15. juni 2020.

Bekendtgørelsen beskriver krav til uddannelse af sprøjteførere og andre, der beskæftiger sig med brug af eller salg af sprøjtemidler, og den beskriver krav om autorisation i IT-systemet MAB (Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler).

Udkast til den ændrede autorisationsbekendtgørelse indeholder nedenstående væsentligste ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse, og den forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Bekendtgørelsen og vejledningen er gennemskrevet og revideret, idet overgangsbestemmelser, der har været gældende siden i 2016, hvor regler om autorisation i MAB blev introduceret, nu er fjernet. Det skyldes, at alle regler om krav om autorisation for at kunne købe og anvende sprøjtemidler træder i fuld kraft den 1. juli 2020.

Endvidere indgår der i bekendtgørelsen to ændringer vedr. krav om uddannelse af henholdsvis brugere og forhandlere af sprøjtemidler. Fremadrettet etableres e-læringsbaserede uddannelser, hvor kursister ikke skal møde frem fysisk, men kan gennemføre en uddannelse via egen eller arbejdsgivers computer på det tidspunkt, der måtte passe kursisten bedst.

Den nye type uddannelse, der indgår i bekendtgørelsen, er relevant for medarbejdere, der er beskæftiget med bejdsning af såsæd og kartofler, og som ikke har et sprøjtecertifikat og tilhørende S1-autorisation i MAB. De skal fremadrettet gennemføre et halvdags e-læringskursus og derigennem erhverve en S3-autorisation i MAB.

Nye e-læringskurser bliver også udbudt til medarbejdere hos forhandlere af sprøjtemidler godkendt til ikke-professionel anvendelse. Forhandlere i havecentre mv. skal ikke som hidtil på et fysisk 1-dags kursus for at erhverve forhandleruddannelsen og kompetencer indenfor området. De kan fremadrettet gennemføre et halvdags e-læringskursus.

De to nye e-læringsbaserede kurser forventes at blive tilgængelige senere i 2020 og skal i henhold til udkast til bekendtgørelsen være gennemført senest 1. januar 2020, hvis man efter den dato enten ønsker at beskæftige sig med bejdsning, og ikke har et sprøjtecertifikat, eller hvis man er beskæftiget i fx et havecenter, hvor der skal være mindst en medarbejder ansat, der opfylder krav om uddannelse og autorisation.

Autorisationerne udløber efter 4 år, hvorefter det relevante kursus, som løbende udvikles og opdateres, skal gennemføres igen, for at man kan generhverve sin autorisation.

Udkast til bekendtgørelse og vejledning inkl. høringsbrev og høringsliste kan ses her på høringsportalen.

Spørgsmål til vejledningen kan rettes til jurist Janne Thane Mikkelsen, direkte telefon: 20 53 3602, e-mail: Obfuscated Email.

Høringssvar til vejledningen sendes til Miljøstyrelsen på e-mail: Obfuscated Email med angivelse af journalnummer 2020-13945.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelsen skal sendes til Miljø- og Fødevareministeriet på e-mail: Obfuscated Email med angivelse af journalnummeret 2020-4127.

Fristen for indsendelse af høringssvar for både bekendtgørelse og vejledning er mandag d. 15. juni 2020.