Styrket kontrol giver færre overtrædelser hos pesticidforhandlere

29-06-2020
Tilsyn og håndhævelse

Mere information og kontrol hos forhandlere, som sælger pesticider til erhvervsmæssig brug, har givet resultat. Overtrædelserne er halveret, men målet på fem procent er ikke nået.

Med aftalen om Pesticidstrategi 2017-2021 blev det besluttet at gennemføre en informationsindsats, som skulle sikre kendskab til reglerne, samt en øget kontrol over en toårig periode hos forhandlere, der sælger sprøjtemidler til erhvervsmæssig brug.

Målet var at nedbringe overtrædelsesprocenten i forhold til salg og besiddelse af ulovlige sprøjtemidler fra 30 procent til fem procent. Evalueringen viser, at overtrædelsesprocenten er faldet siden 2016, men at målet om at nedbringe overtrædelsesprocenten til fem procent på to år ikke er nået.

Kemikalieinspektionen i Miljøstyrelsen har i perioden fra 2017 til 1. maj 2019 gennemført kontrol hos alle forhandlere, der sælger sprøjtemidler til erhvervsmæssig brug. Normalt gennemføres kontrollen af denne type forhandlere inden for en femårig periode.

Evaluering af kontrolindsatsen viser, at overtrædelsesprocenten i 2017 ved besøg hos 101 forhandlere var 10 procent. Overtrædelsesprocenten ved kontrolperioden fra 2018 frem til 1. maj 2019 var på 16 procent ud af 128 besøgte forhandlere. Til sammenligning var der ved 50 besøgte forhandlere i 2016 en overtrædelsesprocent på 30 procent. Det kan konstateres, at overtrædelsesprocenten er faldet siden 2016.

Ved kontrollen er der fundet forskellige typer overtrædelser. Den hyppigst forekommende overtrædelse er ulovlig salg og/eller besiddelse af pesticider, der ikke længere er godkendt i Danmark.

Kemikalieinspektionen har opgjort, hvor mange forskellige ulovlige pesticider, der er fundet ved kontrollen af de forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug. Der blev i forbindelse med den styrkede kontrolindsats ikke fundet udenlandske midler.

I 2017 fandt Kemikalieinspektionen 17 forskellige ulovlige danske pesticider hos 11 forhandlere. Heraf var de 11 pesticider en type midler, hvor der ikke længere er lignende godkendte midler med det samme indhold på markedet. I 2018 til 1. maj 2019 blev der fundet 31 forskellige ulovlige pesticider hos 20 forhandlere. Af de 31 pesticider var de 15 pesticider, hvor der ikke længere er godkendte midler med det samme indhold på markedet.

Efter den midlertidige øgede kontrolindsats er afsluttet, bliver forhandlerne som hidtil kontrolleret over en femårig periode.

Se resultaterne af den gennemførte kontrol her.