Stor interesse for GUDP´s klimapulje til jordbruget

02-06-2020

I alt 22 projekter har søgt støtte for til sammen 142 millioner kroner i GUDP´s særlige klimapulje, der kan støtte projekter, som reducerer klimaaftrykket fra landbrug og gartneri. Puljen er på knap 40 mio. kr.

Ansøgninger for sammenlagt 142 millioner lå klar i GUDP´s digitale postkasse torsdag den 28. maj klokken 12.00, da ansøgningsfristen til den særlige klimapulje udløb.

Puljen er på 39,4 millioner kroner, som skal gå til projekter, der kan reducere klimabelastningen fra landbrug og gartneri.

”Det er dejligt at se, der er så stor interesse for klimapuljen. Vi er selvfølgelig kede af, det betyder, vi må skuffe mange ansøgere, men på den andens side er vi tilfredse med, at der er konkurrence om midlerne. Det sikrer en høj standard i de ansøgninger, vi vælger at imødekomme,” siger formanden for GUDP´s bestyrelse Mikael Thinghuus.

Klimapuljens midler kommer fra Forskningsreserven som en særbevilling til Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP.

I alt 22 projekter har søgt

I alt 22 projekter har søgt midler fra puljen. De varierer i størrelse fra cirka en halv million kroner søgt af et netværksprojekt til en ansøgning på næsten 15 millioner fra et projekt på planteområdet.

Der er ansøgninger inden for både husdyr- og planteproduktion, gødningshåndtering, kulstoflagring og netværksopbygning.

Ansøgningerne vil nu bliver læst af fagmedarbejderne i GUDP-sekretariatet og derefter vurderet af GUDP´s bestyrelse. Bestyrelsen vil i sin vurdering lægge vægt på projekternes forventede effekter og vurdere dem ud fra en helhedsbetragtning, som inddrager nyhedsværdi, relevans og projektpartnernes kompetencer.

Primærproduktionen i fokus

Puljen kan støtte projekter inden for primærproduktionen – det vil sige landbrug og gartneri - som skaffer ny viden og udvikler teknologier, der reducerer udledningen af drivhusgasser og øger kulstofbindingen i jorden.

Midlerne fra den særlige klimapulje kan desuden gå til støtte af forskning og udvikling inden for klimatilpasning for eksempel udvikling af nye plantesorter, sædskifter og dyrkningsteknikker, der gør det muligt at producere under mere ekstreme vejrforhold med tørke, kraftige skybrud eller perioder med ekstraordinært meget regn.

Ansøgerne kan forvente at få besked i løbet af oktober 2020.