Nye regler i miljøzonerne fra 1. juli

01-07-2020
Luft

Den 1. juli 2020 træder to nye love i kraft, der vedrører miljøkravene og håndhævelsen i miljøzonerne.

Folketinget vedtog den 7. maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de fire miljøzoner: København/Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til miljøzonerne, med mindre de har monteret et partikelfilter.

De nye regler kan ses på https://miljoezoner.dk/

Den 4. juni 2020 blev loven om digital håndhævelse vedtaget, hvilket betyder, at den primære kontrol med miljøzonereglernes overholdelse finder sted ved Miljøstyrelsens digitale automatiske kontrol, der er baseret på kameraaflæsning af køretøjets nummerplade og opslag i danske og udenlandske køretøjsregistre.

Sund og Bælt Holding A/S varetager opgaver vedrørende kontrol i miljøzonerne i medføre af lov om Sund og Bælt Holding A/S, og Miljøstyrelsen kan udstede administrative bødeforelæg baseret på den digitale kontrol i medfør af lov om Miljøbeskyttelse.

Først fra 1. oktober 2020 vil der blive udstedt bøder baseret på den digitale kontrol. I perioden 1. juli til 1. oktober vil der blot blive givet en advarsel. Politiet kan dog, som i dag, føre kontrol med om miljøzonereglerne overholdes.

Kontakt person: Kemiingeniør Jytte Illerup, Obfuscated Email, +45 20 68 07 31