Ny kortlægning af Kategori 1 habitatnaturtyper er nu offentliggjort

15-06-2020
Landbrug

Miljøstyrelsen har i forbindelse med de nye Natura 2000 basisanalyser offentliggjort en opdateret kortlægning af habitatnaturtyper, se nyheden herom. Det betyder bl.a., at kategori 1 habitatnaturtyperne i de nye Natura 2000 områder, der blev udpeget i forbindelse med justeringen af Natura 2000 grænserne pr. 1. november 2018, nu er kortlagt. Kategori 1 habitatnaturtyperne kan ses på MiljøGis til husdyrreguleringen, på Danmarks Arealinformation og på kortet i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk.