Ny hjemmeside med overblik og fokus på hormonforstyrrende stoffer i EU

02-06-2020
Kemikalier

Miljøstyrelsen har gennem flere år stået i spidsen for et projekt, som gør, at Danmark i dag, sammen med Belgien, Frankrig, Holland og Sverige, kan lancere en ny hjemmeside indeholdende lister over hormonforstyrrende stoffer.

Hormonforstyrrende stoffer har længe ligget højt på kemikaliedagsordenen blandt politikere, forskere og i befolkningen. Danmark er internationalt førende på området og har i mange år gået forrest for at sikre øget viden om udfordringer ved hormonforstyrrende stoffer, så disse kan håndteres for at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljøet.

Det har med publiceringen af hjemmesiden også været en central målsætning at give et brugervenligt og samlet overblik over hormonforstyrrende stoffer. Hjemmesiden indeholder således en liste (liste I) med alle de stoffer, som allerede er konkluderet som hormonforstyrrende i EU samt en liste over stoffer som er ved at blive undersøgt herfor (liste II).

Samarbejdet mellem de fem lande bidrager til at skabe at skabe overblik over EU's regulering af hormonforstyrrende stoffer på en række områder, og liste I og II vil løbende blive opdateret efterhånden som flere stoffer vurderes og reguleres i EU.

Derudover indeholder hjemmesiden en liste III med stoffer som nationale myndigheder har vurderet for at have mulige hormonforstyrrende effekter, men for hvem der endnu ikke er nogen EU-regulering. I forbindelse med lanceringen, har Miljøstyrelsen sat ni stoffer på listen, herunder med baggrund i undersøgelser udført af Center for Hormonforstyrrende Stoffer (CeHoS) i efteråret 2018. Dette vil bidrage med vigtige informationer til EU's institutioner i deres videre arbejde med regulering af hormonforstyrrende stoffer.

Intentionen med at samle listerne på én hjemmeside er især, at udbrede kendskabet til hormonforstyrrende stoffer samt at øge gennemsigtigheden og samarbejdet på tværs af lovgivninger, hvor hormonforstyrrende stoffer kan indgå.

Besøg hjemmesiden

Besøg den nye hjemmeside

Danmark har sammen med Belgien, Frankrig, Holland og Sverige udarbejdet en hjemmeside, der indeholder lister over hormonforstyrrende stoffer.
Besøg hjemmesiden