Ny BNBO-vejledning

09-06-2020
Vand i hverdagen Vandmiljø

Miljøstyrelsen offentliggør Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Foto: Colourbox

Vejledningen vedrører den målrettede beskyttelse af grundvandet i BNBO, som er et led i arbejdet for at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning.

BNBO er defineret som nærområdet til almene vandforsyningsboringer, hvor der er en særlig risiko for forurening af det grundvand, der bruges til drikkevand.

Med den samlede BNBO-vejledning har kommunerne nu det fulde vejledningsgrundlag i forhold til BNBO samlet ét sted, dvs. også ift. andre forureningskilder end pesticider.

Parallelt offentliggøres også dokumentet ’BNBO – Beregningsprocedure’, der beskriver Miljøstyrelsens procedure for afgrænsning af BNBO.

De politiske aftaleparter bag Pesticidstrategi 2017-21 besluttede i januar 2019, at kommunerne frem til og med 2022 skal gennemgå og vurdere alle BNBO med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider.

Allerede i sommeren 2019 offentliggjorde Miljøstyrelsen en vejledning til brug for arbejdet: Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Denne ophæves nu, sammen med en BNBO-vejledning fra 2007 samt to tidligere præciseringer.

Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)  

BNBO Beregningsproceduren

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning)

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning (BEK nr. 1476 af 17. december 2019)