Miljøvurderingstilladelse sikrer hensyn til Vestkystens sjældne arter

26-06-2020
Natur Vandmiljø Miljøvurdering

Der skal tages hensyn naturen, når der sandfodres på den jyske vestkyst. Det fremgår af et nyt udkast til miljøvurderingstilladelse til kystbeskyttelse, som nu er sendt i høring.

Sandfodring. Her pumpes sandet direkte op på stranden. Foto: Kystdirektoratet

Der vil blive taget hensyn til sjældne og beskyttede arter som dværgterne, laks, stavsild og padder, når kystbeskyttelsen af den jyske vestkyst indledes til efteråret.

Det fremgår af Miljøstyrelsens udkast til miljøvurderingstilladelse af kystbeskyttelsen på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab, som nu sendes i offentlig høring i otte uger til og med 17. august 2020. Tilladelsen vil gælde for en femårig periode.

Se udkastet til miløvurderingstilladelse her

I forbindelse med den planlagte kystbeskyttelse med sandfodring har Kystdirektoratet udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, og det er i tilknytning til denne rapport, at Miljøstyrelsen stiller en række vilkår, der beskytter naturen og en række fugle, fisk og padder.

""Stavsild. Foto: Hans Hillewaert Wikimedia. Læs mere om stavsild

Ved at oprette en række fredningszoner, hvor der ikke må sandfodres på bestemte tidspunkter, beskyttes laks og stavsild, når de vandrer ind og ud af fjordene.

Fiskenes kan have sværere ved at finde vej, hvis vandet af grumset af mange partikler fra fx sandfodring, viser aktuelle vurderinger fra DTU Aqua. Partiklerne kan også skade fiskernes gæller. Derfor skal sandfodring om sommeren ske på afstand af fjordmundinger ved Thyborøn/ Limfjorden, ved Thorsminde/Nissum Fjord og ved Hvide Sande/Ringkøbing Fjord.

Dværgternerne beskyttes også af zoner for at give dem ro til at yngle, når sand pumpes direkte op på stranden. I en række naturområder skal der opsættes afskærmning, så padder som frøer, tudser og salamandere, der er beskyttet af habitatdirektivet, ikke skades.

 ""

Dværgterne. Foto: Alpsdake, Wikimedia. Læs mere om dværgterne

Sandfodring beskytter samfundsværdier

Sandfodring sker for at beskytte samfundsværdier som sommerhuse, huse og veje. Uden sandfodring vil havet æde sig ind på kysten. Sandfodring består i, at man pumper man sand op på et skib ude på havet og sejler sandet ind til kysten, hvor man pumper det ud på det lave vand foran stranden eller med rør helt op på stranden. 

Ifølge miljøvurderingsloven må kystbeskyttelsen ikke have væsentlige negative påvirkninger af natur og mennesker.

""Laks. Foto: Jarle Vines, Wikimedia. Læs mere om laks

Kystdirektoret, der er bygherre, vurderer, at det med de fastsatte vilkår i miløvurderingstilladelsen ikke er muligt at gennemføre den sandfodring, der er nødvendig for at opnå den forudsatte kystbeskyttelse. En løsning herpå vil blive afsøgt sideløbende med, at den tilladte sandfodring finder sted.

""