Miljøstyrelsen tildeler ombygning af miljøskibe til dansk værft

30-06-2020
NOVANA Vandmiljø

Faaborg Værft A/S vinder udbud og skal ombygge Miljøstyrelsens to miljøskibe

Miljøstyrelsen tildeler Faaborg Værft A/S opgaven med at ombygge miljøskibene Sif og Frigg, så de kan bruges til overvågning af havmiljøet.

Det sker efter et EU-udbud offentliggjort 2. marts 2020.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med udbuddet på baggrund af rådgivning fra Odense Maritime Technology og Kammeradvokaten evalueret de indkomne tilbud. De modtagne tilbud er vurderet på grundlag af bedste forhold mellem pris og kvalitet vurderet ud fra bl.a. pris, vægt, kvalitet og ombygningstid.

Samlet set har Faaborg Værft A/S opnået den højeste score og afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og tildeles dermed opgaven. Kontrakten mellem Faaborg Værft A/S og Miljøstyrelsen ventes underskrevet 13. juli.

Fire andre værfter bød på opgaven. Der har generelt været tale om gode tilbud og meget tæt konkurrence mellem flere af tilbuddene. Udslagsgivende var i sidste ende blandt andet prisen for det vindende tilbud.  

Skibene skal danne basis for Danmarks overvågning af det marine miljø i de indre danske farvande indenfor NOVANA-programmet.

Efter ombygningen bliver skibene 20 meter lange og indrettes med både beboelse og laboratoriefaciliteter, så besætningen kan bo ombord i forbindelse med togterne.

Skibene forventes i drift sidst på året og skal betjenes af en besætning på to personer, der skal stå for prøveindsamling og sejlads.