Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - juni 2020

26-06-2020

Hermed genudsendes nyhedsbrevet i en lidt anden form end vi plejer, sådan at det skulle være muligt at tilgå teksten.

I dette brev kan du læse information vedrørende indsendelse af tilbud i forbindelse med ansøgninger samt få orientering om IT-driftsforstyrrelse i Fiskeristyrelsen

Vådområder og lavbund

Husk at indsende tilbud på detailprojektering og anlægsarbejde

Tilbud skal normalt indsendes med ansøgningen. For tilbud på detailprojekteringen og anlægsarbejdet kan du dog vente, til du har modtaget og valgt tilbuddet. Det er et krav, at tilbuddene indsendes inden anlægsarbejdet igangsættes. Det vil sige, at du skal oprette en ændring og tilrette dit budget med beløbene fra tilbuddet.

Vandløbsrestaurering

Status på driftsforstyrrelser af IT–system til brug for behandling af ældre ansøgninger om vandløbsrestaurering

Driftsforstyrrelserne af det IT-system, der anvendes til brug for behandling af ældre ansøgninger i relation til vandløbsrestaurering, dvs. ansøgninger modtaget før maj 2018, er endnu ikke løst. Sager, der er oprettet i perioden til og med ansøgningsrunden maj 2018 kan fortsat behandles.

Driftsforstyrrelserne betyder bl.a., at Fiskeristyrelsen ikke kan udbetale på de indsendte projekter.

Som følge af Covid-19, må der imidlertid desværre forventes yderligere forsinkelser. Dataoverførsel kan kun ske ved fysisk tilstedeværelse i styrelsen, og dette har ikke været muligt som følge af nedlukningen. Arbejdet er dog nu genoptaget, og forventes gennemført senest i løbet af august 2020.

Fiskeristyrelsen understreger, at driftsforstyrrelserne ikke har betydning for sager fra maj 2018 og frem. Nyere sager behandles i et andet system, hvor sagsbehandling og udbetaling af tilskudsmidler foregår uden driftsforstyrrelser.

 

For yderligere informationer, kan Miljøstyrelsen Tilskud kontaktes, skriv til: Obfuscated Email

 

I ønskes alle en god sommer!

Med venlig hilsen Vandprojektgruppen, Tilskud, Miljøstyrelsen www.vandprojekter.dk