Høring - Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

19-06-2020

Fredag d. 19. juni 2020 er høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer igangsat.

Høringen løber fra den 19. juni til den 21. august 2020. Bekendtgørelsen, der sendes i høring, er opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger. De kommuner, der er foretaget ændringer i, fremgår af listen over berørte kommuner på Høringsportalen. Her kan øvrigt høringsmateriale også findes. Områdeafgrænsninger i høring fremgår desuden af grundvandskortlægningens MiljøGIS. Den kommende bekendtgørelse vil erstatte bekendtgørelse nr. 1153 af 18. november 2019.