GUDP har skåret ventetiden på tilskud drastisk ned

10-06-2020

Sagsbehandlingstiden for udbetaling af tilskud fra GUDP er reduceret med mere end 75 procent på kun ét år. Før tog det op til 14 måneder at få udbetalt tilskud, nu kan det i bedste tilfælde klares på 14 dage.

GUDP-sekretariatets medarbejdere har mere end halveret den tid, som bliver brugt på at sagsbehandle anmodninger om udbetaling af støtte til innovative, grønne projekter.

For mindre end et år siden lå sagsbehandlingstiden på tolv til fjorten måneder. I dag bliver langt de fleste sager afsluttet efter 60-90 dage - nogle sager tager endda helt ned til 14 dage.

Projekternes fremdrift styrket

For at komme puklen af sager til livs har GUDP Sekretariatet en overgang ansat ekstra medarbejdere til udbetalingen, effektiviseret arbejdsprocesserne og styrket og forbedret vejledningen til ansøgerne. Det har ikke alene øget effektiviteten i sekretariatet, men også gjort det nemmere for ansøgerne at udfylde anmodningerne om udbetaling korrekt.

”Lige nu kaster vores medarbejdere sig over anmodningerne, så snart de lander på skrivebordet, så nu er vi nede på 69 åbne sager, hvoraf det kun er et fåtal, der er mere end 90 dage gamle, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Jens Yde,” som har det overordnede ansvar for GUDP´s udbetalinger.

”I august 2019 havde vi til sammenligning 483 åbne sager, hvor virksomheder, universiteter og landmænd anmodede om at få udbetalt tilskud,” siger enhedschefen.

En lettelse for projekterne

Det er en stor lettelse for mange projekter, at ventetiden er afkortet så meget, for GUDP-tilskuddet kan være afgørende for projekternes fremdrift og i nogle tilfælde for deltagernes økonomi. En lang sagsbehandlingstid vil derfor afholde nogle mulige ansøgere fra at søge.

"Det er især virksomheder, som kan være tilbageholdende med at søge, hvis de er bekymrede for, om de får deres penge inden for en rimelig tidshorisont, ” siger Susanne Ulrich, sekretariatschef i GUDP.

”Samtidig er netop virksomhederne vigtige deltagere i GUDP-projekter, og derfor er jeg utrolig glad for, at det er lykkedes at reducere sagsbehandlingstiden," understreger hun.