Endnu et hånddesinfektionsprodukt i emballage, der kan forveksles med fødevarer, tilbagekaldes.

26-06-2020
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Hånddesinfektionsproduktet ”ENE håndsprit” fra Wild Distillery Bornholm tilbagekaldes, da produktets emballage kan forveksles med virksomhedens fødevareemballager.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 24. juni 2020 påbudt virksomheden Wild Distillery Bornholm straks at tilbagekalde hånddesinfektionsproduktet ”Håndsprit” fra brugere.

”Wild Distillery Bornholm har markedsført et hånddesinfektionsprodukt i en emballage, som virksomheden også anvender til virksomhedens spiritusprodukter. Kemikalieinspektionen finder derfor, at ”ENE håndsprit” i 50 cl flasker markedsføres under omstændigheder, som kan vildlede forbrugerne, da fremtoning og design kan forveksles med fødevarer, samt at ENE håndsprit i 50 cl flasker ikke er korrekt mærket, jf. biocid- og CLP forordningen. Der kan derved opstå farlige situationer, hvis brugerne forveksler ”ENE håndsprit” med spiritusprodukterne og kommer til at indtage hånddesinfektionsproduktet”, siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Påbuddet betyder, at markedsføringen af ENE Håndsprit i 50 cl flasker, skal standses straks. Inden 2 dage fra modtagelsen af påbuddet, skal eksemplarer af de solgte og distribuerede produkter inden for det sidste år skal tilbagekaldes.

Påbuddet er meddelt i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.