Butylparaben identificeret som hormonforstyrrende efter forslag fra Danmark

26-06-2020
Kemikalier

EU har enstemmigt vedtaget at identificere konserveringsmidlet butylparaben som hormonforstyrrende i mennesker i henhold til REACH forordningen. Stoffet tilføjes derfor EU’s kandidatliste over særligt problematske stoffer.

Hormonforstyrrelser og stoffer med hormonforstyrrende effekter i mennesker og miljø har længe stået højt på Danmarks kemikaliedagsorden. Danmark er internationalt førende på området og udarbejdelse af EU-forslag til identifikationen af hormonforstyrrende stoffer et vigtigt skridt i forbindelse med regulering af disse stoffer. Udarbejdelse af sådanne forslag er en del af den danske strategi for hormonforstyrrende stoffer, der skal sikre deres regulering med henblik på et højt beskyttelsesniveau for både befolkningens sundhed og vores natur. 

Identifikationen af stoffet sker på baggrund af DTU Fødevareinstituttets faglige gennemgang og vurdering af stoffet udarbejdet for Miljøstyrelsen. Dette har resulteret i et solidt videnskabeligt grundlag for Danmarks EU-forslag om at identificere hormonforstyrrelser forårsaget af butylparaben, som indledningsvist blev drøftet i EU's ekspertgruppe for hormonforstyrrende stoffer ultimo 2019. Efter en høringsperiode i foråret 2020 blev forslaget enstemmigt vedtaget i Medlemsstatskomitéen under Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA),  i juni.

Udpegelsen af butylparaben som hormonforstyrrende udspringer oprindeligt af Danmarks arbejde med at etablere en liste over hormonforstyrrende stoffer. Dette er sket i form af en hjemmeside, som indeholder lister med stoffer, som er konkluderet som hormonforstyrrende i EU og en liste over stoffer, som er ved at blive undersøgt. Desuden indeholder hjemmesiden en liste med stoffer, som nationale myndigheder har vurderet for at have mulige hormonforstyrrende effekter, men hvor der aktuelt ikke er nogen EU-regulering, og det var i denne forbindelse, Danmark har undersøgt stoffet nærmere. Se hjemmesiden

Anvendelsen af butylparaben er stadig lovlig, men identifikationen betyder bl.a., at leverandører af artikler, som indeholder mere end 0,1 % butylparaben, skal videregive denne information til deres kunder og evt. også vejlede om sikker brug. Identifikationen er udelukkende farebaseret. Det betyder, at man vurderer stoffets iboende egenskaber, og siger dermed ikke noget om den konkrete risiko ved at anvende produkter, som indeholder stoffet.

Da butylparaben nu er identificeret som et særligt problematisk stof, kan det efterfølgende komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH – den såkaldte Godkendelsesordning. Sker det, vil det betyde, at stoffet som udgangspunkt forbydes i EU, og at virksomheder, der fortsat ønsker at producere, importere eller anvende stoffet, kun kan gøre det, hvis de får en godkendelse.

 

Fakta om butylparaben og hormonforstyrrelser:

  • Butylparaben tilhører gruppen af parabener, som anvendes som konservering i bl.a. plejeprodukter og kosmetik. 

  • Forsøg har vist, at butylparaben har evne til at påvirke østrogene virkningsmekanismer i kroppen, hvilket kan have indflydelse på blandt andet børns udvikling.

  • Effekter af hormonforstyrrelser kan opstå under graviditeten, men kan i nogle tilfælde først vise sig senere i livet.
  • Butylparaben er reguleret i henhold til EU kommissionens kosmetikforordning, der bl.a. forbyder stoffet i kosmetik i koncentrationer over 0,14 % som enkeltstof. Derudover må butylparaben ikke anvendes i produkter beregnet til anvendelse i bleregionen hos børn under 3 år.