97 millioner til grøn udvikling i landbruget og fødevaresektoren

26-06-2020

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, har sat navn på modtagerne af 97 mio. kr. fra årets første store tilskudspulje. Pengene går til 13 innovative projekter, som skal styrke den grønne udvikling i hele værdikæden fra jord til bord.

Se listen over GUDP-støttede projekter i først halvår 2020

Alternative landbrugssystemer med flere træer i landskabet, nye metoder til at berige plantebaserede fødevarer med dansk produceret protein af høj kvalitet og sensorteknologi, som gør sprøjtning af afgrøder mere præcis og miljøvenlig.

Det er bare et lille udpluk af de projekter, som GUDP's bestyrelse netop har valgt at støtte med i alt 97 mio. kr. Der var 57 ansøgninger i GUDP´s postkasse, da ansøgningsfristen udløb, og 13 af dem er blevet imødekommet.

Store, ambitiøse projekter

”Vi har denne gang udvalgt en række store, ambitiøse projekter, som vi mener kan være med til at bane nye veje for fødevareerhvervet,” siger formanden for GUDP Mikael Thinghuus.

Blandt de mest nytænkende projekter er ét som undersøger, om det er muligt at drive skovlandbrug i Danmark, hvor man kombinerer mælkeproduktion med for eksempel produktion af frugt og bær.

Hele tre projekter undersøger mulighederne i nye plantebaserede alternativer til kød i kosten. De har sammenlagt fået mere end 20 millioner til udvikling af teknologier og metoder til at udnytte dansk producerede proteinafgrøder som f.eks. ærter, hestebønner og linser til fødevarer.

GUDP støtter også digitalisering af insektproduktion hos en virksomhed, der dyrker fluelarver på madaffald for at producere proteinfoder til fisk af larverne. På længere sigt kan insektmel måske også bruges til høns og svin og dermed erstatte noget af den soja, som i øjeblikket bliver importeret fra bl.a. Sydamerika.

Økonomi og miljø går hånd i hånd

”Det er væsentligt for os, at projekterne styrker produktionens bæredygtighed både miljømæssigt og økonomisk, og derfor støtter vi dels en række meget nytænkende projekter på områder, som måske endnu ikke har den store økonomiske betydning, men også projekter, der tager fat på nogle af de centrale udfordringer hos sværvægterne inden for fødevaresektoren,” forklarer GUDP-bestyrelsens formand Mikael Thinghuus.

Det største af de nye GUDP-projekter modtager således 12 millioner til udvikling af en ny type vaccine mod E.coli-diarre hos smågrise. I dag tilsætter svineproducenterne ofte zink til foderet for at forebygge fravænningsdiarre, men da zink er et miljøskadeligt tungmetal, bliver det forbudt som fodertilsætning i hele EU fra 2022.

Hver dag dør omkring 24.000 pattegrise i danske stalde. I mange tilfælde er årsagen diarré, og med en effektiv vaccine mod E.coli-infektion, kan man derfor både forbedre dyrevelfærden ved at reducere dødeligheden, og potentielt set også overflødiggøre zink og reducere forbruget af antibiotika til behandling af syge grise.