Separat indsamling og behandling af tekstiler – erfaringer fra 6 lande

14-07-2020
Affald

Hvornår er tekstil affald, hvad er definitionen på tekstil, og hvordan organiseres indsamlingen af tekstil? Det og meget mere har Miljøstyrelsen indsamlet erfaringer om fra 6 europæiske lande.

Fra 1. januar 2025 skal alle EU's medlemslande have indført separat indsamling af tekstilaffald. For at sikre et øget vidensgrundlag har Miljøstyrelsen fået lavet et nabotjek, hvor der er indsamlet erfaringer fra andre lande.

I nabotjekket indgår der blandt andet erfaringer fra Frankrig, som er det eneste land i EU med producentansvar på tekstil, Tyskland hvor alt indsamlet tekstil klassificeres som affald, og Finland som arbejder på øget sortering af tekstilaffald. Derudover indgår der også erfaringer fra Sverige, Nederlandene og Danmark.

Indholdet i nabotjekket

Viden fra nabotjekket er relevant i forhold til implementering af kravet om separat indsamling af tekstilaffald i Danmark. Erfaringerne kan også bruges af andre EU medlemslande, som ligeledes skal have implementeret kravet. I nabotjekket er der indsamlet viden om:

  • Hvordan begrebet "tekstil" er defineret
  • Erfaringer om hvornår tekstil klassificeres som affald/ikke affald
  • Viden om organisering af tekstilindsamling
  • Praksis for indsamling og rapportering af data
  • Overblik over teknologiske muligheder
  • Beskrivelse af gode initiativer fra andre lande

Krav om indsamling af tekstilaffald fra 2022 i Danmark

I den politiske aftale fra juni 2020 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, indgår der krav om, at indsamling af danskernes affald strømlines. Det skal ske ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 affaldsfraktioner. En af de 10 fraktioner er tekstilaffald, hvor kravet gælder fra 2022. Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper. I implementeringen af henteordningen for tekstil skal det sikres, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der kan genbruges.

Der skal nu arbejdes på implementeringen af den politiske aftale, hvor Miljøstyrelsen vil være aktivt involveret i at sikre den bedst mulige implementering.

Link til:

Yderligere oplysninger

Marianne Ladekarl Thygesen, Specialkonsulent i Miljøstyrelsen, +45 22 34 95 54 / Obfuscated Email