Ny version af vejledningen om brug af afdriftsreducerende udstyr ved udbringning af plantebeskyttelsesmidler

30-07-2020
Pesticider

Miljøstyrelsen offentliggør nu en let opdateret version af Vejledning til brug af afdriftsreducerende udstyr ved brug af plantebeskyttelsesmidler samt nye opdaterede bilag med dyser. Der er tilføjet flere nye dyser i bilaget og listerne er nu forsynet med farver, der svarer til dysernes ISO-farvekoder, som gør listerne langt mere brugervenlige.

Landmænd kan ved brug af afdriftsreducerende dyser og andet sprøjteudstyr sprøjte nærmere søer, åer og naturområder end de afstandskrav, der ellers fremgår af pesticidernes etikettekst - uden at det medfører en øget risiko for miljøet. Det skyldes, at brugen af dyserne og udstyret medfører, at sprøjtemidlerne i mindre grad hvirvles op i luften og driver med vinden med risiko for at havne uden for det sprøjtede område.

Vejledningen med tilhørende bilag blev første gang offentliggjort i 2016 og udgives nu i en revideret udgave. Af vejledningen og det tilhørende bilag fremgår det hvilke typer afdriftsreducerende dyser og andet sprøjteudstyr til hhv. bomsprøjter og tågesprøjter, der er anerkendt af Miljøstyrelsen til at opnå reduktion af afstandskrav til vandmiljø og særlige naturområder. Det afdriftsreducerende udstyr for bomsprøjterne er delt ind i 3 klasser, afhængig af reduktionsgraden (50 %, 75 % og 90 %) lige som reduktionsgraden for tågesprøjter er opdelt i forskellige reduktionsgrader (50%, 75%, 90%, 95% og 99%).

Vejledningen angiver også hvilke dokumentationskrav der gælder for sprøjteføreren, hvis afdriftsreducerende udstyr anvendes til at reducere afstandskrav. Vejledning gælder også i forbindelse med krav om brug af udstyr med minimum 75 % afdriftsreduktion for at reducere uønsket afdrift af aktivstoffer på bilag 6 til Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Link til den opdaterede vejledning og tilhørende bilag findes i faktaboksen her på siden.

Kontaktoplysninger:

Anita Fjelsted: Obfuscated Email, tlf: 41272094