Ny vejledning til autorisationsbekendtgørelsen

01-07-2020
Pesticider

Den 1. juli 2020 træder en ny autorisationsbekendtgørelse i kraft. Miljøstyrelsen offentliggør af denne grund en ny vejledning til bekendtgørelsen.

Fra 1. juli 2020 er der krav om, at man skal være autoriseret i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB), hvis man vil købe og anvende plantebeskyttelsesmidler. Det fremgår af vejledningen, hvordan man opnår en autorisation, samt hvordan man tilknytter autorisationen til den virksomhed, man er ansat i. Det fremgår endvidere, hvordan forhandlerne skal kontrollere, at en person er autoriseret ved køb af plantebeskyttelsesmidler.

De væsentligste ændringer, som er foretaget i vejledningen, er følgende:

Der indføres e-læringskurser til S3- og F1-autorisationer, e-læringskurserne forventes udbudt i løbet af sensommeren og efteråret 2020. S3-autorisationen er for bejdsere, der har et bejdsemiddelcertifikat. F1-autorisation er for forhandlere af ikke-professionelle plantebeskyttelsesmidler.

For S3-autorisationer gælder yderligere, at disse autorisationer skal tilknyttes den virksomhed, som man er ansat i. Miljøstyrelsen kan løbende kontrollere, om man er ansat i den pågældende bejdsevirksomhed ved at spørge virksomheden herom.

Miljøstyrelsen etablerer en digital fuldmagtsordning, hvorved man kan give fuldmagt til en anden person, som kan bistå en med at erhverve en autorisation i MAB, hvis man ikke kan benytte NemID Privat. Denne løsning forventes implementeret pr. 1. oktober 2020. Indtil da vil det være muligt at søge om dispensation fra kravet om autorisation i MAB, hvis der er særlige omstændigheder, som gør, at man ikke kan bruge NemID Privat.

Det har hidtil kun været muligt for personer med en G1-autorisation, at tage opfølgningskurset i MAB. Det vil fremadrettet også være muligt, at tage prøven ved fysisk fremmøde i Miljøstyrelsen på bestemte dage, hvis man ikke kan benytte NemID Privat. De første prøver afholdes fysisk 12. august 2020 og 10. september 2020.

Link til den nye autorisationsbekendtgørelse