Miljøstyrelsens overvågningsfartøjer skal ombygges på Fyn

13-07-2020

Efter afsluttet EU-udbud af ombygning af Miljøstyrelsens to miljøskibe Sif og Frigg, har styrelsen besluttet at indgå aftale med Faaborg Værft A/S. Skibene skal udføre Danmarks overvågning af det marine miljø i de indre danske farvande indenfor NOVANA programmet og afløser i alt fire mindre og udtjente fartøjer.

Miljøstyrelsens overvågningsfartøjer skal ombygges på Fyn. Kontrakten blev underskrevet den 13. juli 2020 af direktør for Faaborg Værft A/S Jan U. Mortensen og kontorchef i Miljøstyrelsen Morten Jepsen.

"Vi er i Miljøstyrelsen rigtig glade for at have indgået aftale med Faaborg Værft. De leverede et gennemarbejdet og flot tilbud, og nu ser vi frem til samarbejdet og frem for alt til at tage skibene i brug efter ombygning", siger Morten Jepsen.

Også Faaborg Værft A/S er tilfredse med aftalen: "Det glæder mig, at Miljøstyrelsen har valgt at tildele os ordren. Den passer perfekt til vores kernekompetencer og vores profil. Vi sætter en ære i at levere kvalitet og ser frem til at levere et par flotte og toptrimmede skibe, hvor vi får lejlighed til at bruge vores spidskompetencer inden for løsning af professionelle maritime opgaver, især til offentlige myndigheder såvel nationalt som internationalt, siger Jan U. Mortensen.

Efter opbygningen bliver skibene 20 meter lange og de indrettes med både beboelse og laboratoriefaciliteter. Skibene forventes i drift omkring årsskiftet og skal betjenes af en besætning på to personer, der skal stå for prøveindsamling og sejlads. Skibene forventes at skulle sejle op imod 200 dage årligt og vil med deres sejlruter i de indre danske farvande blive en synlig og aktiv del af det maritime Danmark.

For yderligere information kontakt venligst Morten Jepsen, kontorchef, Miljøstyrelsen på mobil: 22 10 71 18