Mere klor i svømmehaller med særligt lavt klorindhold skal beskytte mod corona

03-07-2020

Særlige svømmehaller, der i dag kører med ekstra lavt klorindhold, bør hæve koncentrationen for med sikkerhed at fjerne coronavirus.

Foto: Colourbox

For at beskytte effektivt mod coronavirus, fraråder Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne, at svømmehaller opererer med et lavere niveau af frit klor end 0,8 mg/L. 

Det sker efter, at Styrelsen for Patientsikkerhed over for Miljøstyrelsen har rejst tvivl, om et klorniveau i svømmebassiner på mellem 0,4-0,8 mg/L er tilstrækkeligt til at inaktivere coronavirus.

Desinfektion med klor efter gældende kvalitetskrav for klor på ca. 1 mg/L og en pH-værdi på 7 vil slå de mest hyppige mikroorganismer ihjel. 

Men ved lave klor-koncentrationer på under 0,8 mg/L har sundhedsmyndighederne på nuværende tidspunkt ikke et faktuelt kendskab til, om det er tilstrækkeligt til at inaktivere coronavirus.

Kvalitetskravene til indholdet af frit klor er beskrevet i Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet (BEK nr. 918 af 27/06/2016 Miljø- og Fødevareministeriet 2016). I lyset af de nye oplysninger vil reglerne blive taget op til revision.