Mere end 2 millioner punkter samlet i opdateret geologisk datagrundlag i Jylland

01-07-2020

Grundvandskortlægningen har på baggrund af ny viden opdateret de hydrostratigrafiske lagflader i FOHM modellen for Jylland.

De geologiske modeller for Jylland er samlet, og mere end 150 eksisterende modeller er i den forbindelse blevet evalueret og kvalitetsbedømt.
Modellen opdateres løbende, og i fremtiden vil databasen med tolkningspunkter samt justerede lagflader være placeret hos GEUS, som sammen med Miljøstyrelsen arbejder på at få opbygget en 3D database, der opfylder fremtidige behov for anvendelsen af data.

Rapporten, som beskriver modellens opbygning, og de metoder, som ligger til grund for modellen, er nu også tilgængelig.

www.mst.dk/fohm findes link til rapporten, samt information omkring udlevering af opdaterede flader.