Indberetning af risikovurdering for boringsnære beskyttelsesområder er nu mulig

03-07-2020

Kommunerne kan nu indberette status og resultat af risikovurdering og indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Kommunerne er frem til 2022 jf. ’Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning’ forpligtiget til årligt at indberette status for og resultat af risikovurdering af BNBO samt eventuelle indsatser senest 1. oktober. Indberetningen sker til Danmarks Arealinformation (DAI) og Miljøstyrelsen. Processen for indberetning fremgår af det udarbejdede flowdiagram samt den tilhørende beskrivelse, der findes på Miljøstyrelsens hjemmeside vedr. BNBO.

Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens hjemmeside vedr. BNBO for yderligere beskrivelse af baggrund, FAQ og vejledning i forhold til kommunernes opgave med vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider.