Forlængelse af dispensation til at anvende flydende kunstgødning uden anvendelse af ureaseinhibitor

10-07-2020
Landbrug

Ved nyhed af 31. januar 2020 har Miljøstyrelsen orienteret om meddelelse af en midlertidig dispensation, til at bedrifter kan anvende flydende kunstgødning fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, uden anvendelse af ureaseinhibitor og uden nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning på nærmere angivne vilkår. Se nyhed samt afgørelsen her.

Miljøstyrelsen har ved afgørelse 10. juli 2020 forlænget dispensationen til den 1. november 2020. Se afgørelse om forlængelse her.

Dispensationen gælder alene anvendelse af produkter fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, CVR-nr. 36080760.