Endnu et hånddesinfektionsprodukt tilbagekaldes

08-07-2020
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen tilbagekalder hånddesinfektionsproduktet ”Håndsprit 10ml - 70%” markedsført af virksomheden Coredesign a/s.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 1. juli 2020 påbudt Coredesign a/s straks at tilbagekalde hånddesinfektionsproduktet ”Håndsprit 10ml - 70%” fra virksomheder og brugere. Det skyldes, at produktet ikke er mærket jf. CLP- og biocidreglerne.

”Coredesign a/s har markedsført et hånddesinfektionsprodukt, til anvendelse som virksomhedsbranding, som ikke er mærket i overensstemmelse med CLP- og biocidreglerne. Det betyder bl.a., at der ikke er en brugsanvisning på dansk, vejledning om korrekt brug for virkning, hvem der skal kontaktes ved skader og hvordan man skal bortskaffe produktet ved endt brug” siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at Coredesign a/s senest den 3. juli 2020 skulle udsende et tilbagekaldelsesbrev til virksomhederne og brugere, som har modtaget ” Håndsprit 10ml - 70%”, eller fået det udleveret inden for det sidste år fra dags dato. Derpå har Coredesign a/s, en frist på tre hverdage til at fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Påbuddet er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.