Dispensation fra krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen, grundet situationen omkring Covid-19

03-07-2020
Industri Landbrug

Miljøministeren dispenserer fra en række krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Kommunerne og Miljøstyrelsen udfører hvert år miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug efter reglerne i bekendtgørelse om miljøtilsyn, bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 (miljøtilsynsbekendtgørelsen). Som en konsekvens af situationen omkring Covid-19 har tilsynsmyndighederne i en periode måtte indstille gennemførelsen af den planlagte tilsynsindsats.

Ministeren dispenserer fra en række krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen med det formål at frigive ressourcer til at gennemføre de tilsyn, der mangler at blive udført i 2020. Der dispenseres ikke for planlagte tilsynsaktiviteter i relation til havbrug og ikke for regler, som er fastlagt i IE-direktivet.

Den enkelte tilsynsmyndighed skal som udgangspunkt føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, som tilsynsmyndighederne har planlagt at føre tilsyn med i 2020 iht. tilsynsbekendtgørelsens regler, men tilsynene ændres i form og omfang. Med dispensationen får kommunerne bl.a. mulighed for at føre digitale tilsyn i stedet for fysiske tilsyn. Desuden vil myndighederne ikke nødvendigvis have fokus på alle miljøforhold, men kun på de væsentlige.

Kortlægning af erfaringer med digitale tilsyn

Miljøstyrelsen gennemfører et projekt i 2020-21, der har til formål at kortlægge erfaringerne med at føre miljøtilsyn digitalt. Projektets resultater vil indgå i det fremtidige arbejde med udvikling af reglerne med henblik på øget digitalisering af tilsynsindsatsen. Kommunerne opfordres til at bidrage med deres erfaringer.

Vejledning

Miljøstyrelsen udsender samtidigt med ministerens dispensation en vejledning om udmøntning af dispensationen samt om, hvordan myndighederne kan bidrage med erfaringer om at føre digitale tilsyn.

Dispensationen er sendt til alle landets kommuner.

 

Læs dispensationen her.